Bernina vom Haus COKASA

SZ: 2272536

 

V: Phalko vom Weinbergblick

 

M:Tinka vom Weinbergblick

 

HD:

ED:

 

AKZ: 

 

 

Besitzer: Stephanie Schwarzmayer 

 

Verein:folgt noch